Mattiovi valmistaa sisäovia jälleenmyyntiin.

 

Mattioven uutis- ja markkinointiviestejä lähetetään jälleenmyyjille.

Mattioven tavoitteena on tuottaa korkeatasoisia markkinointi- ja informaatioviestejä joissa on sen vastaanottajia kiinnostavaa sisältöä sekä vastaanottajille heidän työtehtäviensä kannalta relevantteja mainoksia.

 

Mattioven uutis- ja markkinointikirjejakelusta voi poistua koska tahansa klikkaamalla uutis- ja markkinointikirjeen alaosassa olevaa Peruuta (unsubscribe) linkkiä.

 

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

 

1. Rekisterinpitäjä

Mattiovi Oy Samppanummentie 8, 23800 Laitila

2. Rekisteriasiat

Rekisteröintiä koskeviin ongelmiin ja palautteisiin vastaa info@mattiovi.fi

3. Rekisterin nimi

Mattiovi Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakas- tai kumppanuussuhteen hoitaminen.

5. Rekisterin tietosisältö

Käyttäjätiedot:

Nimi, yritys, työosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja työtehtävät / titteli.

Segmentointitiedot:

Verkkosivuston, uutiskirjeiden ja muun sähköisen tiedotus- ja markkinointimateriaalin käyttäjämäärä ja käyttäjäkunnan rakenne sekä kampanja-, tuote- ja muihin palautteisiin ja olosuhteisiin liittyvä tieto, jotka mahdollistavat tuotteista ja palveluista informoimisen.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteenä ovat Mattioven asiakasrekisteri. Mattioven rekisterin tietoja voidaan kerätä, tallettaa ja päivittää myös Fonecta Oy:n, Suomen Asiakastieto Oy:n ja Micromedia Oy:n, Väestörekisterikeskuksen ja muun osoite-, päivitys- ja muuta vastaavaa asiakasrekisteripalvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekistereistä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Mattiovi ei luovuta rekisteritietoja ilman rekisteröidyn lupaa muutoin kuin lain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Henkilötietoja voidaan luovuttaa lakiin perustuvien vaatimusten mukaisesti, esimerkiksi Suomessa tai muissa maissa, joissa henkilötietoja käsitellään, toimivien viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä tavalla.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. Lisäksi tietoja voidaan joutua poistamaan valvonnan seurauksena, mikäli asiakas väärinkäyttää palvelua tai harjoittaa palvelun avulla rikollista toimintaa tms.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilö ja markkinointitiedot säilytetään luottamuksellisina. Mattioven tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee on suojattu palomuurilla ja muin teknisin keinoin turvattu. Mattiovi käyttää kolmasien osapuolten sovelluksia, ja niiden tarjoamia turvapalveluita hyväkseen.

10. Kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus milloin tahansa perua Mattioven uutis-ja markkinointikirjeiden tilaus sekä siten kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten.